Årsmøtet i Ulstadvatnet Vasslag SA utsettes på ubestemt tid

Årsmøtet som skulle avholdes torsdag 19.03 er utsatt på ubestemt tid. Grunnen er beredskapen rundt koronaviruset. Hegra regnskapskontor holder stengt for besøkende, slik at det blir begrenset innsyn i saksdokumentene inntil situasjonen er normalisert. Vi kommer tilbake med informasjon om nytt årsmøte når dette er mulig.

 

Styret i Ulstadvatnet Vasslag SA

You might be interested in …