Om oss

Ulstadvatnet Vasslag SA er et privat vasslag drevet av et styre valgt på årsmøte.

Styret ledes av Svein-Arne Fredriksen.
I tillegg til styre er det tre deltidsansatte driftsoperatører i til sammen 70 % stilling. Ved behov må andre i styret bidra i nødvendige oppgaver som berører drift av vasslagets renseanlegg.

Regnskap for vasslaget føres av Hegra Regnskapskontor AS.

Her finner du Ulstadvatnet