Måleravlesning

Skjemaopplysninger

Vi ber om at alle felt i skjema blir fylt ut før dere klikker på «Send». Vi trenger dette for å sende ut faktura og ved behov for å nå våre abonnenter. Hvis eiendom har skiftet eier er dette spesielt viktig.

For de som har flere vannmålere, må det fylles ut et skjema pr måler. Alle felt må fylles ut.