Vedlikehold på ledningsnettet.

Tirsdag 28.april kl.24.00 til 29.april kl.02.00 blir det avstenging av nettet ved Kartum i forbindelse med påkobling av nytt boligfelt. Dette berører abonnenter  på Råenflata, kartfallet, Knottbakkan, Prestgårdsfeltet og Skårån. Det kan bli trykkforandringer på nettet i forbindelse med oppstart. Dersom det er farge på vannet anbefaler vi at vannet får renne  til det blir rent.

Mvh

Ulstadvatnet Vasslag SA

You might be interested in …