Ny rutine måleravlesing

Vi har lagt til rette for at måleravlesing nå kan skje elektronisk. Du finner skjema for måleravlesing øverst i høyre hjørne. Vi anmoder om at abonnenter benytter den elektroniske innrapporteringen av ny målerstand.

Førstkommende måleravlesing skal gjøres pr. 31.12. 2019.

For de som ikke kan sende elektronisk tilbakemelding av målerstand via nettsidene våre har Hegra regnskapskontor skjema liggende.

You might be interested in …

Måleravlesing 31.12 2019