Vedlikehold på Filter.

Tirsdag 9.06 fra kl.12.00 skal vi foreta vask av membranfiltre i anlegget. Dette medfører driftsstopp på anlegget og vi kommer til å kjøre vann med tilsatt klor så lenge filterriggen er nede. Vannet kan nå ha litt farge. I løpet av onsdag formiddag skal vedlikeholdsarbeidet være ferdig og alt være tilbake i normal drift. Vi beklager ulempene dette medfører.

Mvh

Ulstadvatnet Vasslag SA

You might be interested in …