ÅRSMØTE I ULSTADVATNET VASSLAG SA

Årsmøte i Ulstadvatnet Vasslag SA torsdag 25.mars 2021  kl.19.00 på Vårtun i Skjelstadmarka.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret innen 25.februar.

Årsmøtedokumenter blir som vanlig lagt ut på Hegra regnskapskontor senest 8 dager før møtet. Saksliste blir også lagt ut her på hjemmesiden så snart den er klar.

 

Mvh

Ulstadvatnet Vasslag SA

v/styret

You might be interested in …

Utsettelse av Årsmøte

Årsmøte 2021