Brudd i vannforsyningen natt til Mandag 17.01.2022

Ulstadvatnet Vasslag  SA må utføre omkobling av hovedledninger og må stoppe hele eller deler av vannforsyningen natt til mandag 17.01 fra kl.00.00- 06.00. Vi håper å kunne forsyne lavereliggende deler av nettet fra Stjørdal kommune sitt nett. Den korte varslingsfristen er på grunn av uforutsette hendelser på nettet som må løses raskt. Vi setter på alt vi har av eget og innleid mannskap for at avbruddet skal bli så kortvarig som mulig.

Hilsen

Styret i Ulstadvatnet Vasslag SA

 

 

 

You might be interested in …

Farge på drikkevann